• Gras
  • Voetmassage
  • Lucht
  • Nagellak
  • Deken

Het KwaliteitsRegister voor Pedicure (KRP)

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

Zorgverzekeraars gebruiken het KRP voor het verstrekken van vergoedingen. 
De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers: 

  • Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma. 
  • Hygi├źnisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Voetverzorger/ het voetverzorgingsbedrijf. 
  • Beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen Diabetische- en Reumatische voet. 
  • Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.